Now showing items 1-1 of 1

    • A comprehensive genome variation map of melon identifies multiple domestication events and loci influencing agronomic traits 

      Zhao, Guangwei; Lian, Qun; Zhang, Zhonghua; Fu, Qiushi; He, Yuhua; Ma, Shuangwu; Ruggieri, Valentino; Monforte, Antonio J.; Wang, Pingyong; Julca, Irene; Wang, Huaisong; Liu, Junpu; Xu, Yong; Wang, Runze; Ji, Jiabing; Xu, Zhihong; Kong, Weihu; Zhong, Yang; Shang, Jianli; Pereira, Lara; Argyris, Jason; Zhang, Jian; Mayobre, Carlos; Pujol, Marta; Oren, Elad; Ou, Diandian; Wang, Jiming; Sun, Dexi; Zhao, Shengjie; Zhu, Yingchun; Li, Na; Katzir, Nurit; Gur, Amit; Dogimont, Catherine; Schaefer, Hanno; Fan, Wei; Bendahmane, Abdelhafid; Fei, Zhangjun; Pitrat, Michel; Gabaldón, Toni; Lin, Tao; Garcia-Mas, Jordi; Xu, Yongyang; Huang, Sanwen
      Melon is an economically important fruit crop that has been cultivated for thousands of years; however, the genetic basis and history of its domestication still remain largely unknown. Here we report a comprehensive map ...