Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

Copyright © 2019 Stichting International Foundation for Animal Genetics
Excepte que s'indiqui una altra cosa, la llicència de l'ítem es descriu com http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/