Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

© 2019 American Dairy Science Association®
Excepte que s'indiqui una altra cosa, la llicència de l'ítem es descriu com http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/